Dyddiau Rhangddangos Ffilmiau Cymreig: Ar lein

Dydd Gwener, 4 Mehefin 2021

Cofiwch Y Dyddiad – Mae ein dyddiau Rhagddangos Ffilmiau Cymreig yn ôl!

Bob blwyddyn rydym yn cynnal Dyddiau Rhagddangos Ffilmiau i arddangoswyr mewn lleoliadau ar draws Cymru, gyda dangosiadau arbennig o ffilmiau wedi’u gwneud yng Nghymru neu ffilmiau Cymraeg sydd i ddod, er mwyn cefnogi rhaglenni a chyrhaeddiad.

Er na allwn ddod at ein gilydd yn gorfforol eleni, rydym yn gobeithio y gallwch ymuno gyda ni wrth inni fynd  â’r digwyddiad ar-lein, gan gyflwyno llu o deitlau Cymreig cyffrous.

Mae’r dangosiadau a gadarnhawyd hyd yn hyn yn cynnwys Donna, Affairs of the Art, ac Men Who Sing. Ychwanegir rhagor o ffilmiau a chlipiau at y rhestr cyn hir.

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer aelodau Canolfan Ffilm Cymru ac aelodau Canolfannau Ffilm ar draws y DU yn unig. Os nad ydych yn aelod, gallwch ymuno yma.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi!

Cofrestrwch i fynychu

Cynhelir y digwyddiad ar Dydd Gwener 4 Mehefin, 9am – 5pm (TBC)

Fe fydd y digwyddiad yn rhedeg ar Two Seven, cewch fanylion ar sut i gael mynediad i’r safle unwaith y byddwch wedi archebu eich lle.

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn dathlu treftadaeth Cymreig ar y sgrin. Fel rhan o’n strategaeth Gwnaethpwyd yng Nghymru, rydym yn cynnig cefnogaeth i gyrff ar draws Cymru i raglennu ffilmiau a wnaethpwyd yng Nghymru, ffilmiau Cymraeg neu ffilmiau archif Cymreig.

Fe fydd dangosiadau ffilm llawn clipiau rhagddangos, trafodaethau am hunaiaeth Cymreig ar y sgrin ac amser i sgwrsio gydag arddangoswyr Cymreig eraill. Gallwch hefyd siarad gyda ni am gymorth Gwnaethpwyd yng Nghymru a phrosiectau eraill FAN BFI.

Byddwch yn cael pecyn ffilm gyda manylion ffilmiau newydd Cymreig sydd i ddod, sydd yn cynnwys telerau archebu, cysylltiadau, dyddiadau rhyddhau a chysylltiadau Cymreig i’ch helpu i farchnata’r ffilm.

^
CY